Dzisiaj: Poniedziałek 22 paździenika 2018

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Krasickiego 3.
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Krasickiego 3.
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, grażu położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wysokiej 17.
Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonych na terenie "Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, położonych przy ul. Wojska Polskiego 7, ul. Starowarszawskiej 8, ul. Jerozolimskiej 10, ul. Stronczyńskiego 4, Plac Czarnieckiego 6/7-Zamurowa 1, ul. Wojska Polskiego 33.
Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, położonych w Piotrkowie przy ul. Targowej 8, Al. 3 Maja 23, ul. Narutowicza 19/Sienkiewicza 15, ul. Wojska Polskiego 7, ul. Wojska Polskiego 33, ul. Wojska Polskiego 48, ul. Wojska Polskiego 62, ul. Wojska Polskiego 64, ul. Stronczyńskiego 4, ul. Garbarskiej 31, ul. Sulejowskiej 39, ul. Jerozolimskiej 10, ul. Starowarszawskiej 8, Plac Czarnieckiego 6/7-Zamurowa 1, ul. Słowackiego 34F, ul. Słowackiego 57.
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Broniewskiego 14.
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Słowackiego 57.
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Targowej 8.
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 33.
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Stronczyńskiego 4.