60 procent bonifikaty czeka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
zdjęcie
Piotrkowianie mają jeszcze szansę skorzystać z 60 procent bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.
- Do mieszkańców trafiają jeszcze zaświadczenia o przekształceniu. Jeśli właściciel otrzymał dokument przed 30 listopada 2019 roku ma czas do 29 lutego na decyzję o skorzystaniu z bonifikaty. Jeśli zaświadczenie otrzymał po 30 listopada, na decyzję o skorzystaniu z bonifikaty ma dwa miesiące od daty otrzymania pisma – wyjaśnia Agnieszka Kosela, kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

Szczegóły dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności można znaleźć w komunikacie poniżej.

 


Bonifikata 99 procent
O przyznanie bonifikaty 99% mogą ubiegać się osoby będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub posiadające prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego (właściciel), które w dniu złożenia wniosku o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:
- w stosunku, do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
- w stosunku, do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia;
- zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób;
- członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2017 poz. 1832 z późniejszymi zmianami);
- inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r.o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych swoich rodzin (Dz. U. 2017 poz. 2193 i 2019 poz. 39 i 752);
- kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych okresu powojennego (Dz. U. 2018 poz. 276 i 2019 poz. 752);
- świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (D.U.2018 poz. 1510 z późniejszymi zmianami);
- opiekunom prawnym świadczeniobiorcy do ukończenia 18 roku życia u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (D. U. 2019 poz. 1510 z późniejszymi zmianami).

WAŻNE!
LOKALE MIESZKALNE, KTÓRYCH DOTYCZĄ WNIOSKI O BONIFIKATĘ 99% MUSZĄ SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE ZASPAKAJANIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH WŁAŚCICIELI TYCH LOKALI.
 
← powrót