Zmiana stawki nie wymusza składania deklaracji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
zdjęcie
Od 1 marca obowiązywać będą nowe stawki za śmieci. Zmiana opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji.
Uchwała Rady Miasta zmieniające stawki za odbiór odpadów komunalnych została już opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wejdzie w życie z końcem stycznia. Oznacza to, że od 1 marca w naszym mieście obowiązywać będzie nowa stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 20 zł za śmieci segregowane.

Zmiana stawki nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji.
Mieszkańcy otrzymają zawiadomienia, które będą zawierać wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodną z liczbą zadeklarowanych wcześniej osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe.
- Mamy do wysłania około 8 tysięcy zawiadomień - informuje Dorota Kosterska, kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.
W przypadku braku segregacji mieszkańcy zapłacą karę za osobę w wysokości dwukrotności stawki podstawowej.  

Dlaczego zmieniła się stawka za śmieci?
Miasto nie kształtuje ceny, jest cenobiorcą. Rada Miasta podejmuje uchwałę, ale jej rola ogranicza się tylko do zatwierdzenia stawek, które są wynikiem przetargu. System musi się bilansować, co oznacza, że miasto nie może na śmieciach zarabiać, ale nie może także do systemu dokładać.
Jakie są główne czynniki wpływające na wzrost stawek?
Jak twierdzą przedstawiciele firm odbierających odpady to wzrastające koszty funkcjonowania, w tym ustawowe podwyższenie minimalnego wynagrodzenia. Jednak najistotniejszym elementem wpływającym na wzrost cen jest stale rosnąca opłata środowiskowa ustalana przez Ministerstwo Klimatu. W 2016 roku wynosiła 120,76 zł, natomiast w 2020 roku rośnie ona do 270 zł za tonę (wzrost o 123 %). 


 
 
 
← powrót