Konkurs grantowy „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO”

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 7 =
Link
6 + 7 =
eco
Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego organizuje VIII edycję konkursu grantowego  „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO”. 
Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw ekologicznych, mających na celu aranżację przestrzeni lokalnej poprzez m.in. nasadzenie roślin i drzew przez podmioty je realizujące we współpracy z właścicielami/dysponentami terenu i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.

Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu zagospodarowania lub aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, a w szczególności powstanie lub aranżację zielonych miejsc, takich jak: a) roślinny mural, b) portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość, c) eko-ogród edukacyjny d) ogród kieszonkowy/park kieszonkowy, e) rewitalizacja ogródka jordanowskiego f) zielona czytelnia g) inny projekt, zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych, zmian w przestrzeni lokalnej.

Granty przyznane zostaną instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego lub organizacjom społecznym o charakterze non profit posiadającym zdolność prawną, w szczególności takim jak: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, , itp. dalej jako „Organizacja”, które prowadzą swoją działalność min. 2 lata.

Maksymalna kwota grantu - 10.000,00 zł.

Więcej informacji https://fundacja.santander.pl/tu-mieszkam-tu-zmieniam/
← powrót