Aktualności

Teens call
Dofinansowanie działań prowadzonych przez młodzież wspierającą zieloną transformację w regionach UE o wysokiej emisji dwutlenku węgla, objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji.
Obraz1
Dotacje w wysokości od 40 do 80 tys. złotych otrzymają wybrane inicjatywy poprowadzone przez organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury.
Biznes_na_Plus_2022_fb_800x800
Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty, cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą oraz w sposób spektakularny przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego.
Obraz2
Zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą, na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
csr-esg_slogan-wydarzenia
30 listopada 2022 r. w EXPO Kraków oraz online odbędzie się wydarzenie CSR i ESG - od ludzi dla ludzi. Celem wydarzenia jest promowanie działań społecznych, środowiskowych i charytatywnych, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na standardy ESG i cele równoważonego rozwoju.
Obraz1
Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. „Cyfrowe Kluby Seniora”. Konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób starszych.
Obraz1
Do 23 września 2022 trwa nabór zgłoszeń do nowego programu Ministra Edukacji i Nauki –„Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne- wsparcie integracji międzypokoleniowej”. Celem inicjatywy jest rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej oraz pozaszkolnej poprzez budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej.
csm_eks-pl-kolor_839e48184e
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności zapraszają do składania wniosków w ramach programu „Projekty Solidarności”.

Termin złożenia wniosku upływa 4 października o godz. 12.00.
Obraz1
Do 23 września 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do nowego programu Ministra Edukacji i Nauki –„Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania.
I internet Baner
Fundacja TechSoup Polska zaprasza lokalne organizacje pozarządowe do udziału w badaniach potrzeb cyfrowych dla społeczeństwa obywatelskiego. Celem inicjatywy jest próba określenia, czego potrzebują organizacje społeczeństwa obywatelskiego, aby w pełni uczestniczyć w dzisiejszym cyfrowym świecie.