Dzisiaj: Środa 08 lutego 2023

Aktualności

Obraz1
Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. „Cyfrowe Kluby Seniora”. Konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób starszych.
Obraz1
Do 23 września 2022 trwa nabór zgłoszeń do nowego programu Ministra Edukacji i Nauki –„Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne- wsparcie integracji międzypokoleniowej”. Celem inicjatywy jest rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej oraz pozaszkolnej poprzez budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej.
csm_eks-pl-kolor_839e48184e
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności zapraszają do składania wniosków w ramach programu „Projekty Solidarności”.

Termin złożenia wniosku upływa 4 października o godz. 12.00.
Obraz1
Do 23 września 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do nowego programu Ministra Edukacji i Nauki –„Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania.
I internet Baner
Fundacja TechSoup Polska zaprasza lokalne organizacje pozarządowe do udziału w badaniach potrzeb cyfrowych dla społeczeństwa obywatelskiego. Celem inicjatywy jest próba określenia, czego potrzebują organizacje społeczeństwa obywatelskiego, aby w pełni uczestniczyć w dzisiejszym cyfrowym świecie.
Obraz1
Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu grantowego „BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU”.
image001
Organizatorem Konkursu jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.
Obraz1
Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line lub tradycyjnej". Nabór wniosków trwa do 2 września 2022 r.
Obraz2
Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym". Nabór wniosków trwa do 02 września 2022 r.
Obraz1
Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”.