Aktualności

Obraz1
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START - MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA - EDYCJA 2022” REGION (nabór III) ogłasza nabór na: MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej).
1 Sąsiedzka Pomoc
Do 30 czerwca 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do programu „SĄSIEDZKA POMOC”. Fundatorem wsparcia jest Fundacja Salling, Program powstał, z uwagi na trwający na terytorium Ukrainy konflikt zbrojny, skutkujący napływem znacznej liczby uchodźców z terenów objętych walkami, będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w ostatnim okresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szukając schronienia przed wojną.
2 Moje miejsce na ziemi
Do dnia 01 sierpnia 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do programu grantowego „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”. Organizatorem programu jest Fundacja ORLEN. Celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi.
3 Dobra Drużyna
Do 30 czerwca 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do programu prewencyjnego „DOBRA DRUŻYNA”. Organizatorem programu jest Fundacja PZU. Głównym celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw społecznych wśród najmłodszych sportowców oraz wspieranie rozwoju sportu w mniejszych ośrodkach z ograniczonym dostępem do środków finansowych.
Obraz1
Do 06 czerwca 2022 r. trwa nabór wniosków do programu grantowego #HELPUKRAINE 2022. Organizatorem programu jest Stowarzyszenie AVSI Polska. Program powstał jako odpowiedź na potrzeby milionów dzieci, które uciekły ze swojego kraju w związku z agresją Rosji na Ukrainę.
Obraz1
Program „odLOTTOwa jazda” to autorski program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Ideą akcji jest promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego poprzez umożliwienie uczestnikom włączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz jednej z organizacji zakwalifikowanej do konkursu.
Grafika fundacja orlen
Do 16 maja 2022 r. trwa nabór wniosków w ramach Programu Czuwamy! Pamiętamy! organizowanego przez Fundację ORLEN. Program Czuwamy! Pamiętamy! pielęgnuje pamięć  o przodkach i dostarcza cennych lekcji historii.
eco
Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego organizuje VIII edycję konkursu grantowego  „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO”. 
przetargi
 

13 maja br. odbędą się przetargi na sprzedaż trzech nieruchomości gminnych.
przetargi
W kwietniu odbędą się przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości inwestycyjnych oraz na dzierżawę dwóch terenów Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.