Fundacja ORLEN Program "Czuwamy! Pamiętamy!" 2022

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 3 =
Link
3 + 3 =
Grafika fundacja orlen
Do 16 maja 2022 r. trwa nabór wniosków w ramach Programu Czuwamy! Pamiętamy! organizowanego przez Fundację ORLEN. Program Czuwamy! Pamiętamy! pielęgnuje pamięć  o przodkach i dostarcza cennych lekcji historii.
W ramach programu można składać wnioski na odnowienie Miejsc Pamięci. Miejsce Pamięci to miejsce ważne historycznie dla lokalnej społeczności, wymagające rewitalizacji: miejsce pochówku, śmierci, miejsce związane z przebiegiem bitwy, bądź działalnością wybranego bohatera narodowego.

O dofinansowanie rewitalizacji Miejsc Pamięci mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski, instytucje kultury, gminy, szkoły, przedszkola, parafie. Maksymalna kwota dotacji to 10.000,00 zł. Wnioskodawca może złożyć jeden Wniosek.

Obowiązkowym elementem Wniosku jest załączenie:
a) pięciu zdjęć, w formacie JPG/JPGE, PDF, PNG, opisywanego Miejsca Pamięci.
b) opisu obecnego stanu Miejsca Pamięci, symboliki umieszczonej na obiekcie i wszystkich inskrypcji znajdujących się na nim,
 c) opisu zakresu planowanych prac w ramach Projektu,
d) projektu lub koncepcji plastycznej w przypadku zmiany formy Miejsca Pamięci, opisu nowej symboliki, treści nowej inskrypcji;
e) kosztorysu Projektu
 f) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeśli dotyczy.
 
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się TUTAJ ( https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czuwamy-pamietamy.aspx )
W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Partnerstwa i Funduszy, z p. Ewą Piotrowską, kontakt: e-mail: e.piotrowska@piotrkow.pl, tel. 44 732 18 40
← powrót