Dzisiaj: Czwartek 09 lutego 2023

JEREMIE2 - Pożyczka rozwojowa

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 9 =
Link
5 + 9 =
image001
Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Rozwojowa). Wnioski można składać w Departamencie Pożyczek i Poręczeń Łódzkiej Agencji Rozowju Regionlanego, znajdującym się przy ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, w godzinach 08:30 – 15:00. 
POŻYCZKA ROZWOJOWA
W ramach Funduszu udzielane są pożyczki: 
- w kwotach od 5 tys. do 1,5 mln. zł - dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; 
- w kwotach od 5 do 70 tys. zł - dla mikro przedsiębiorców typu start-up (prowadzących działalność do 24 miesięcy); 
m.in. na wydatki w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (przykładowo: prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania). 

 
O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, a inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem. Standardowe oprocentowanie pożyczki wynosi 5,81 % w skali roku, przy okresie spłaty do 5 lat. Oprocentowanie rynkowe od 6,41% do 12,31% - w zależności od ratingu firmy oraz zabezpieczeń. 


Pożyczka ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na: 
- spłatę zobowiązań finansowych w innych instytucjach finansowych, 
- zapłatę przeterminowanych faktur i zobowiązań wobec dostawców, 
- bieżące płatności firmy (m.in. ZUS, US, podatki, czynsze, wynagrodzenia itp.).

KONTAKT:
TEL.: 42 208 92 01 
FAX: 42 208 92 10
E-MAIL: kontakt@larr.pl
← powrót