Konkursu grantowy „BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU”

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 7 =
Link
5 + 7 =
Obraz1
Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu grantowego „BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU”.
Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi m.in. grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie.
Granty udzielane są wyłącznie na projekty, których beneficjentami są osoby, które ukończyły 5 rok życia i nie ukończyły 26 roku życia w dniu 22 sierpnia 2022 r. Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw sportowych, edukacyjnych w zakresie fair-play w sporcie. Dofinansowanie wynosi do 8.000,00 zł.
Wnioski mogą składać organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 26 lat, np.:  kluby sportowe,  fundacje, stowarzyszenia,  szkoły, przedszkola,  biblioteki, domy kultury,  samorządy  inne organizacje posiadające zdolność prawną.
Działania, które mogą być zrealizowane:  organizacja drużynowych zawodów sportowych,  olimpiad, paraolimpiad,  treningów  oraz innych działań, w których głównym motywem jest sport i promocja zasad fair play.
Grant nie może być przeznaczony na zakupy, wyposażenie klubów sportowych i sal gimnastycznych, a także wyjazdy i kolonie sportowe. Nabór wniosków do konkursu trwa do 20 września 2022r. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się TUTAJ.
← powrót