Dzisiaj: Czwartek 09 lutego 2023

Młodzi Na Start - dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 7 =
Link
1 + 7 =
6076e04e0f400
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi nabór wniosków do Projektu "Młodzi na start" - dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia.

Rekrutacja uczestników (III edycja) do 04.03.2022 r.

Wsparciem zostaną objęte: 
- osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy oraz bierne zawodowo w wieku 18-29 lat z województwa łódzkiego (osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu COVID-19 (za utratę zatrudnienia wskutek pandemii Covid-19 uznaje się każdą utratę zatrudnienia, która nastąpiła w okresie po 1 marca 2020 r.).

Osoby bierne zawodowo - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.: 
- studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo, 
- studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne). Doktoranci mogą być uznani za osoby bierne zawodowo, jeżeli nie są zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie. 
- osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

Dzięki realizacji projektu 120 osób zdobędzie wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie na jej uruchomienie i prowadzenie. 

 W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:
Wysokiej jakości usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe), dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej.
Stypendium szkoleniowe.
Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050, 00 zł.
Wsparcie finansowe pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków koniecznych do poniesienia w wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie ŁARR oraz przesyłać drogą elektroniczną na adres mlodzi@larr.pl

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie https://larr.pl/mlodzi-na-start-dofinansowanie-na-wlasna-dzialalnosc

Załączniki artykułu

6076e04e0f400 (Pobrań: 126)
← powrót