Dzisiaj: Czwartek 09 lutego 2023

OWES NA LEPSZY START - MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA - EDYCJA 2022

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 4 =
Link
8 + 4 =
Obraz1
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START - MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA - EDYCJA 2022” REGION (nabór III) ogłasza nabór na: MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej).
Kto może skorzystać z pakietu?
 Grupa nieformalna (min. 3 osoby) lub
 Organizacja pozarządowa bez działalności ekonomicznej z terenu powiatów
bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, miasta Piotrków Trybunalski,
radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, (Dopuszczalny jest
udział grup nieformalnych lub organizacji pozarządowych spoza ww. powiatów tylko
za zgodą Operatora, która musi być wyrażona przed złożeniem wniosku.).

W ramach pakietu na ekonomizację grupa nieformalna/organizacja pozarządowa
otrzymuje: 
 Udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość
budowania oferty promocyjnej (konto bankowe, program do wystawiania faktury,
miejsce na stronie www z wizytówką), możliwość zatrudnienia, obsługa kadrowa -
przez okres 6 miesięcy (wartość 1500 zł).
 Mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej.
 Wsparcie doradcy rozwojowego coacha - budowanie modelu biznesowego przez
okres 6 miesięcy.
 Wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy, biznesowy).
 4 szkolenia/webinaria  
 Spotkania sieciujące
 Mikrowsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju
instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry,
zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, na pokrycie kosztów
realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie
organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023

Okres realizacji działań w projekcie to max. 6 miesięcy – od  01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 


Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres ksmug@opus.org.pl


Termin składania wniosków: 26.06.2022 r. do godziny 24.00

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u Operatora (Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10 90-135 Łódź, tel. (42) 207 73
39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38), poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie. 

Osoby do kontaktu:
Wioletta Gawrońska: wgawronska@opus.org.pl

Krzysztof Smug: ksmug@opus.org.pl.
Magdalena Korczyk Waszak: mkorczykwaszak@opus.org.pl


Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).
← powrót