Pożyczka Rozwojowa - spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 6 =
Link
8 + 6 =
Obraz1
Zapraszamy mikro, małe i średnie firmy oraz osoby rozpoczynające dzialalność gospodarczą na spotkanie z przedstawicielami Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  
Podczas spotkania, które odbędzie się 9 grudnia br., zostanie zaprezentowana oferta pożyczek w ramach inicjatywy JEREMI (realizowanej ze środków Regionalego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego). 

W ramach Funduszu udzielane są pożyczki: 
- w kwotach od 5 tys. do 1,5 mln. zł - dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; 
- w kwotach od 5 do 70 tys. zł - dla mikro przedsiębiorców typu start-up (prowadzących działalność do 24 miesięcy); 
m.in. na wydatki w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (przykładowo: prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania).
 
O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, a inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem. Standardowe oprocentowanie pożyczki wynosi 7,17 % w skali roku, przy okresie spłaty do 5 lat. Oprocentowanie rynkowe od 7,77% do 13,67% - w zależności od ratingu firmy oraz zabezpieczeń. Więcej informacji w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego oraz tabeli oprocentowania pożyczki.

Pożyczka ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na: 
- spłatę zobowiązań finansowych w innych instytucjach finansowych, 
- zapłatę przeterminowanych faktur i zobowiązań wobec dostawców, 
- bieżące płatności firmy (m.in. ZUS, US, podatki, czynsze, wynagrodzenia itp.).

Termin spotkania: 9 grudnia 2022 r. godz. 11.00 - 12.30
Miejsce: Piotrków Trybunalski, Urząd Miasta, Pasaż Rudowskiego 10, sala nr 1 (parter)

Załączniki artykułu

← powrót