Dzisiaj: Czwartek 09 lutego 2023

Program „Sąsiedzka Pomoc”

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 8 =
Link
4 + 8 =
1 Sąsiedzka Pomoc
Do 30 czerwca 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do programu „SĄSIEDZKA POMOC”. Fundatorem wsparcia jest Fundacja Salling, Program powstał, z uwagi na trwający na terytorium Ukrainy konflikt zbrojny, skutkujący napływem znacznej liczby uchodźców z terenów objętych walkami, będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w ostatnim okresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szukając schronienia przed wojną.
Wsparcie finansowe mogą uzyskać inicjatywy w zakresie zdrowia, edukacji i integracji społecznej realizowane na rzecz ukraińskich dzieci i ich opiekunów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których realizacja nie przekroczy każdorazowo kwoty 15.000,00 złotych, a w szczególnych przypadkach wysokość wsparcia może zostać zwiększona do 45.000 złotych Przykładowe inicjatywy, które mogą uzyskać dofinansowanie: – wyprawki szkolne, – wyposażenie miejsc pobytu uchodźców, – pokrycie kosztów wyżywienie w przedszkolach, – pokrycie kosztów leczenia. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, szkoły i przedszkola, jednostki samorządu terytorialnego, rady osiedli.
Regulamin programu oraz wniosek dostępne są na stronie: https://sasiedzkapomoc.netto.pl/
 W razie pytań proszę o kontakt z Biurem Partnerstwa i Funduszy, z p. Ewą Piotrowską, kontakt: e-mail: e.piotrowska@piotrkow.pl, tel. 44 732 18 40.
← powrót