WEBINAR: Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz system gwarancji BGK - wsparcie w kredytowaniu firm.

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 1 =
Link
1 + 1 =
domain-hompage-html-web-design-1645181848
Łodzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza na webinar 9 marca 2022 r. (środa), o godzinie 10:00, organizatorem wydarzenia jest Partner ŁSSE - Bank Gospodarstwa Krajowego (Region Łódzki) i Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Kutnie.


Agenda
10.00 - 10.15 Powitanie uczestników Beata Janusz–Kozłowska - Dyrektor Regionu Łódzkiego BGK Mariola Grodnicka - Prezes Zarządu ARR Kutno SA
10.15 - 10.45 Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw Grzegorz Kowalski - Ekspert ds. projektów unijnych - BGK
10.45 - 11.45 System gwarancji BGK ze szczególnym uwzględnieniem: Gwarancji de minimis/Gwarancji Biznesmax z dotacją/Gwarancji płynnościowej/ Gwarancji spłaty limitu faktoringowego/Gwarancji spłaty leasingu Michał Rusinek - Ekspert ds. sprzedaży gwarancji i poręczeń - BGK
11.45 - 12.00 Sesja pytań/Zakończenie

Wydarzenie jest bezpłatne. Odbędzie się w aplikacji Microsoft Teams.

Aby wziąć udział w wydarzeniu wyślij swoje zgłoszenie na adres mailowy: malgorzata.pluta@bgk.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 519 018 362 do 8 marca 2022 r.
← powrót