Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 79.
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 64
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie wnajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Sulejowskiej 35
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Jerozolimskiej 25/27.
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 79.
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 11.
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 64.
Wykaz nr 10/2019 z dnia 25 września 2019 r. ul. Wojska Polskiego 79.
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego garażu położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sulejowskiej 35
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego 57.