Aktualności

OGŁOSZENIE O I USTNYM  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY
ul. MICHAŁOWSKIEJ 16A, ul. MICHAŁOWSKIEJ 16B i ul. MICHAŁOWSKIEJ 16C
OGŁOSZENIE O II USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. CAŁEJ 39, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.
OGŁOSZENIE O IV USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. WOJSKA POLSKIEGO 60 A, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.
OGŁOSZENIE  O II USTNYM  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. ŻÓŁTEJ 21, ul. ŻÓŁTEJ 22,  ŻÓŁTEJ 23 i ul. ŻÓŁTEJ 24.
 
 
 OGŁOSZENIE O II USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ   WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL WOJSKA POLSKIEGO 37
 
OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ULICY KS.PIOTRA SKARGI.
 
OGŁOSZENIE O III USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY
UL. WOJSKA POLSKIEGO 60a.
OGŁOSZENIE O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE ZABUDOWANEJ  NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCEJ   WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL WOJSKA POLSKIEGO 37.
 
OGŁOSZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA 10 LAT, W DRODZE PUBLICZNEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ W GRANICACH PIOTRKOWSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ  PRZY ul. WOJSKA POLSKIEGO 264.
 
OGŁOSZENIE O IV PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA 10 LAT, W DRODZE PUBLICZNEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ W GRANICACH PIOTRKOWSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ  PRZY ul. CAŁEJ.