Dzisiaj: Czwartek 09 lutego 2023

Aktualności

Sprawozdanie z realizacji zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020 za II kwartał 2016 rok.
W dniu 11 maja 2016 roku w Urzędzie Miasta odbyło się trzecie spotkanie Komitetu sterującego ds. monitorowania realizacji programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020”.
Sprawozdanie z realizacji zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020 za 2015 rok
Sprawozdanie z realizacji zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 za IV kwartał 2015 roku.
W dniu 9 listopada 2015 roku w Urzędzie Miasta odbyło się drugie spotkanie Komitetu sterującego ds. monitorowania realizacji programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020”.

W dniu 14 maja 2015 roku w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu sterującego ds. monitorowania realizacji programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020”.

W dniu 13 kwietnia 2015r. powołany został Komitet Sterujący do spraw monitorowania realizacji programu rozwoju pod nazwą "Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020".

Na podstawie art. 43  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu  przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020” uchwalonego uchwałą nr III/22/14 z dnia 22 grudnia 2014r.

Program rozwoju pod nazwą "Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020" został przyjęty.  

Przekazano projekt programu rozwoju pn. "Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020" pod obrady Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.