Dzisiaj: Środa 08 lutego 2023

Mieszkańcy mogą wnosić uwagi ws. anten

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 2 =
Link
3 + 2 =
info-1666006124
Przed nami kolejna odsłona sprawy dotyczącej masztu telefonii komórkowej, jaki stanął przy ul. Dzieci Polskich. Firma P4 Sp. z o.o. 21 listopada zgłosiła do Urzędu Miasta, że rozpoczyna eksploatację urządzeń na nim zainstalowanych oraz przedłożyła wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych. Mieszkańcy mają 14 dni od dnia opublikowania w BIP na wnoszenie uwag ws. eksploatacji anten.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uchwalonymi przez polski parlament, inwestor budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ma bardzo uproszczoną drogę do wykonania inwestycji. Mało tego, wspomniana nowelizacja zabrała organom samorządowym możliwości skutecznego zablokowania takiej inwestycji.
Co prawda Prezydent Miasta wniósł sprzeciw w formie decyzji, jednak ostatecznie Wojewoda Łódzki uchylił naszą decyzję, po jej zaskarżeniu przez inwestora, co umożliwiło realizację inwestycji.
Teraz na mocy przepisów prawa inwestor (firma P4) miał obowiązek zgłoszenia anten wraz z przedłożeniem sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych. Takie dokumenty zostały złożone w naszym Urzędzie i udostępnione zgodnie z przepisami prawa do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 22 listopada.
 
Organ ochrony środowiska (w tym przypadku Prezydent Miasta pełniący funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego może wnieść sprzeciw w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Choć, zgodnie z uchwalonymi przez parlament przepisami prawa, może to uczynić jedynie (!) w przypadku, gdy eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska lub instalacja nie spełniałaby wymagań ochrony środowiska.
Taki przepis uniemożliwia w tym przypadku dokonania sprzeciwu w drodze decyzji Prezydenta Miasta, gdyż jak wskazały wyniki pomiarów standardy jakości środowiska nie są przekroczone, a instalacja nie wymagała przed jej powstaniem decyzji z zakresu ochrony środowiska ani z zakresu ustawy Prawo budowlane.
 
Jednakże, zgodnie z art. 152b ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska:
  1. organizacja pozarządowa prowadząca działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej lub ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  2. osoba zamieszkała w Piotrkowie Trybunalskim,
mogą wnieść do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia tj. dotyczące eksploatacji anten z naruszeniem standardów jakości środowiska lub nie spełnienia wymagań ochrony środowiska.
Uwagi, o których mowa wyżej, wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. od 22 listopada 2022 r.

Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację, w tym przypadku: P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wynalazek 1.
Prowadzący instalację może za pośrednictwem organu odpowiedzieć na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Zarówno treść uwag, jak i ewentualna odpowiedź P4 Sp. z o.o. zgodnie z przepisami art. 152 b ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Link do zgłoszenia:
https://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=11&id=2158&x=138&y=6

Link do sprawozdania:
https://www.bip.piotrkow.pl/upload/plik,20221122125412,3_pomiary_poziomow_pol_elektromagnetycznych_pio1024a_os.pdf

 Link do informacji: https://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=11&id=2158&x=138&y=6
← powrót