Dzisiaj: Wtorek 07 lutego 2023

Rok 2017

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 3 =
Link
9 + 3 =

Lp.

Tytuł konkursu

Data
publikacji

Termin
konkursu

Załączniki

1 Ogłoszenie: na podstawie Uchwały Nr lll/26/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zamierza w 2017 roku udzielić wsparcia finansowego na realizację następujących zadań z zakresu sportu w okresie od dnia 1 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 02.01.2017 13.01.2017 TUTAJ
2 Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu kultury i sztuki realizowanych w 2017 roku 10.01.2017 26.01.2017 TUTAJ
3 Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu kultury i sztuki realizowanych w 2017 roku - UWAGA ZMIANA TERMINU! 17.01.2017 31.01.2017 TUTAJ
4 Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert dotyczącym wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu kultury i sztuki realizowanych w 2017 roku. W kolumnie Załączniki znajdują się nstp. pliki (.zip): poprawa błędów formalnych, lista ofert z błędami formalnymi, lista ofert pozytywnie ocenionych 02.02.2017 09.02.2017 TUTAJ
5 Ogłoszenie wyników  konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania patologiom  społecznym i integracji europejskiej 02.02.2017 -------- TUTAJ
6 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2017 roku w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 03.02.2017 03.03.2017 TUTAJ
7 Ogłoszenie wyników konkursu z zakresu sportu 07.02.2017 -------- TUTAJ
8 Rozstrzygnięcię konkursu na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki 20.02.2017 -------- TUTAJ
9 Ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na rok 2017.(plik zip) 23.02.2017 28.02.2017 TUTAJ
10 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 01.03.2017
 
22.03.2017
 
TUTAJ
11 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na wsparcie finansowe w 2017 roku na realizację zadań z zakresu sportu 07.03.2017
 
-------
 
TUTAJ
12 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - wyłonienie partnera 29.03.2017
 
-------
 
TUTAJ
13 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2017 roku w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - wyniki 12.04.2017
 
-------
 
TUTAJ
14 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Organziacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - kolonii oraz obozów profilaktycznych" 28.04.2017
 
19.05.2017
 
TUTAJ
15 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - kolonii oraz obozów profilaktycznych 05.06.2017
 
-------
 
TUTAJ
16 Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób uzależnionych z uwzględnieniem mieszkańców Schroniska dla osób bezdomnych oraz osób z Piotrkowa Trybunalskiego 14.09.2017
 
-------
 
TUTAJ
17 Konkurs na powierzenie realizacji zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku 30.10.2017
 
21.11.2017
 
TUTAJ
18 Wyniku konkursu na powierzenie realizacji zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku 05.12.2017
 
---------
 
TUTAJ
19 Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, zadań z zakresu przeciwidziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2018 roku 07.12.2017
 
28.12.2017
 
TUTAJ
20 Oferta w trybie 19a - organizacja ferii zimowych - siostry Salezjanki 27.12.2017
 
---------
 
TUTAJ