Dzisiaj: Wtorek 07 lutego 2023

Rok 2021

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 5 =
Link
7 + 5 =

Lp.

Tytuł konkursu

Data
publikacji

Termin
konkursu

Załączniki

1 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2021 roku 21.01.2021 ----- TUTAJ
2 Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2021 roku w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 08.02.2021 19.03.2021 TUTAJ
3 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu w 2021 r. Załączniki: - Ogłoszenie - Wzór oferty - Wzór Sprawozdania 19.03.2021 26.03.2021 TUTAJ
4 Ogłoszenie o udzielonym wsparciu finansowym na realizację zadań z zakresu sportu w 2021 r. Załączniki: - Ogłoszenie o udzielonym wsparciu finansowym na 2021 rok 22.04.2021 ----- TUTAJ
5 Wyniki otwartego konkursu ofert - wsparcie realizacji zadań publicznych polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2021 roku w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków 13.05.2021 ----- TUTAJ
6 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2021 roku pod nazwą „Organizacja wypoczynku letniego – kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 25.05.2021 15.06.2021 TUTAJ
7 Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2021 roku pod nazwą „ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową” 21.06.2021 ---- TUTAJ
8 OFERTA W TRYBIE 19a KLASZTOR OO. BERNARDYNÓW 24.06.2021 ---- TUTAJ
9 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (aktualizacja 03.08.2021 - lista ofert) 06.07.2021 27.07.2021 TUTAJ
10 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2021 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 02.09.2021 ---- TUTAJ
11 Ogłoszenie nr 2 o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu w 2021 r. Załączniki: - Ogłoszenie sport 2021 - Wzór oferty - Wzór Sprawozdania 03.09.2021 10.09.2021 TUTAJ
12 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2021 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 13.09.2021 ---- TUTAJ
13 Dotyczy ogłoszenia nr 2 o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu w 2021 r. Załącznik: Ogłoszenie nr 2 o udzielonym wsparciu 2021. 17.09.2021 ---- TUTAJ
14 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2022 r. 03.11.2021 24.11.2021 TUTAJ
15 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2022 r. 09.11.2021 15.11.2021 TUTAJ
16 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w latach 2022-2023”  23.11.2021 14.12.2021 TUTAJ
17 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2022 roku 29.11.2021 20.12.2021 TUTAJ
18 Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2022 r. 29.11.2021 ----- TUTAJ
19 Ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2022 roku 02.12.2021 06.12.2021 TUTAJ
20 Ogłoszenia o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w latach 2022-2023” 03.12.2021 08.12.2021 TUTAJ
21 Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w latach 2022-2023” 16.12.2021 ------ TUTAJ
22 Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2022 roku 27.12.2021 ------ TUTAJ