Dla sprzedających alkohole

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 4 =
Link
2 + 4 =
alkohol
Do 31 stycznia należy złożyć informację oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu i dokonać  opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.
Referat Spraw Społecznych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przypomina przedsiębiorcom prowadzącym detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych, że do dnia 31 stycznia 2021 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonać należnej opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.

Termin do złożenia oświadczenia oraz wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania. Jeżeli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy.

Uwaga! Trzeba pamiętać, że 30 i 31 stycznia 2021 r. to dni wolne od pracy. W związku z tym oświadczenie należy złożyć najpóźniej w piątek 29 stycznia 2021 r.
Oświadczenie można złożyć:
- osobiście, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w urzędzie, dzwoniąc pod nr tel. 44 732-77-42,
- poprzez wrzucenie oświadczenia do skrzynki ustawionej przy wejściu do magistratu,
- za pośrednictwem poczty,
- za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Oświadczenie można pobrać TUTAJ lub w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 oraz przy ul. Szkolnej 28.
← powrót