Niepodległa - nowy program dotacyjny dla samorządowych instytucji kultury i NGO

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 3 =
Link
6 + 3 =
niepodległa
Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego – „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 000 zł do 80 000 złotych. Wnioski można składać do 4 listopada 2022 r. do godz. 15.59.
O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:
 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 • organizacje pozarządowe.
Budżet programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 4,5 mln zł, a beneficjenci mogą wnioskować o dofinansowanie od 10 000 zł do 80 000 złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.
Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:
 • archiwa państwowe;
 • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 • uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 • Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.
Dofinansowanie można uzyskać na:
 •  
 • wystawy wraz z katalogami;
 • rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników.
Uzupełnieniem mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od  1 stycznia do 20 listopada 2023 r.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

 
Więcej informacji na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-do-nowego-programu-dotacyjnego-powstanie-styczniowe-1863-1864/
← powrót