Dzisiaj: Środa 08 lutego 2023

Program dotacyjny „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 9 =
Link
6 + 9 =
Obraz1
Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza nabór zgłoszeń do programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. Wielkość środków przeznaczonych na realizację programu w 2023 roku wynosi 4,5 mln złotych . Termin składania wniosków upływa – 04 listopada 2022 roku o godziny 15.59.W ramach programu wspierane będą projekty włączające społeczności lokalne w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej
i kulturowej.
Rodzaje kwalifikujących się zadań:
  1. wystawy wraz z katalogami;
  2. rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;
  3. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
  4. wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
  5. kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników.
W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 000,00 złotych brutto do 80 000,00 złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz sposobu aplikowania znajdują się na stronie:https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-programie-dotacyjnym-powstanie-styczniowe-1863-1864/
← powrót