Program grantowy “Nowe relacje - działania na rzecz włączenia i integracji międzypokoleniowej osób z Ukrainy z doświadczeniem uchodźczym”

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 8 =
Link
7 + 8 =
Obraz1
Dotacje w wysokości od 40 do 80 tys. złotych otrzymają wybrane inicjatywy poprowadzone przez organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Nabór wniosków w konkursie prowadzony jest od 19 września 2022 roku do 9 października 2022 roku do godz. 18.00.
Wnioskodawcy przygotowują i przesyłają wnioski dostępne online pod linkiem https://nowerelacje.webankieta.pl.
Wyniki zostaną ogłoszone 18 października 2022 roku.
Okres realizacji projektu wynosi 8 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym działania powinny się zacząć nie później niż 28 października 2022 roku mogą trwać maksymalnie do 28 czerwca 2023 roku.
Głównym celem naboru jest wsparcie projektów na rzecz włączenia społecznego i adaptacji uchodźców i uchodźczyń wojennych z Ukrainy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+, w tym także osób z niepełnosprawnościami.
W projektach mogą wziąć również udział: starsi Polacy, członkowie społeczności lokalnej w każdym wieku, migranci z innych krajów niż Ukraina, a także Ukraińcy, którzy mieszkali w Polsce przed obecnym kryzysem. Organizatorzy przewidują wsparcie dla aktywności zapobiegających dyskryminacji, promujących wielokulturowość oraz opierających się na poszanowaniu autonomii i tolerancji.
Program skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury w działaniach, które:
- będą kontynuacją już podjętych przez nie działań lub sprawdzonych rozwiązań lokalnych na rzecz integracji różnych grup uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, w tym osób starszych (także realizowanych przez organizację na zlecenie lub we współpracy z samorządami); 
- będą rozwijały w społeczności lokalnej model tzw. "klubu konwersacji", tj. będą korzystały z metody włączenia polegającej na konwersacji językowej opartej na łączeniu dwóch środowisk, tj. seniorów i seniorki z Polski oraz uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy w wieki 50+- wg projektu Polska dla początkujących i zaawansowanych;
- będą nowym, alternatywnym, nierealizowanym dotychczas przez organizację pomysłem integrującym lokalnie uchodźców i uchodźczynie w wieku 50+ z Ukrainy.
Kto może się zgłosić do programu?
- Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
- Polskie organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
Wnioskujące instytucje powinny posiadać doświadczenie w co najmniej jednym z poniższych obszarów:
- wspieranie/aktywizacja/integracja osób w wieku 50+;
- działania międzypokoleniowe (łączące grupy, które dzieli co najmniej 25 lat różnicy, przy czym grupa starsza powinna uwzględniać osoby powyżej 50. roku życia);  
- działania na rzecz integracji migrantów i/lub uchodźców;
- inne działania, w tym działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.
← powrót