Dzisiaj: Czwartek 09 lutego 2023

Gminny Program Rewitalizacji: podsumowanie badań ankietowych

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 4 =
Link
2 + 4 =
dsc9524-1651749794
43 respondentów wypełniło formularz konsultacyjny w ramach konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2030. Badanie trwało miesiąc.
W ramach dotychczasowych programów rewitalizacji zrealizowaliśmy i nadal realizujemy wiele inicjatyw i przedsięwzięć. Znacząca ich ilość wykonana została przy wsparciu środków Unii Europejskiej.
 Aktualnie miasto przygotowuje nowy program rewitalizacji na lata 2024 – 2030. - Będzie to kontynuacja dotychczasowych dobrych praktyk, co powinno przyczynić się do dalszej poprawy jakości życia mieszkańców - zaznaczają pracownicy Biura Partnerstwa i Funduszy i dodają.
- Zadania rewitalizacji to nie tylko remonty zniszczonych domów, kamienic, parków czy też ochrona zabytków. Dzisiejsza rewitalizacja obejmuje także złożone problemy społeczne, gospodarcze, środowiskowe i rozwojowe.

 Adresatami rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy gminy; właściciele nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą lub społeczną, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej i inne podmioty realizujące na obszarze gminy uprawnienia Skarbu Państwa.

 Konsultacje trwały od 6 maja do 6 czerwca 2022 r. W tym czasie 43 respondentów wypełniło formularz konsultacyjny. W załączniku publikujemy podsumowanie badań ankietowych.

Załączniki artykułu

← powrót