Wsparcie finansowe dla klubów sportowych

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 7 =
Link
4 + 7 =
Klub 2022 — kopia
Piotrkowskie kluby mogą składać wnioski na dofinansowanie sportowej działalności. Wszystko dzięki kolejnej edycji programu „Klub” przygotowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 
Program „Klub” skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.
Beneficjentami programu mogą być dzieci do lat 18. Kluby muszą prowadzić zarejestrowanej działalności przez minimum 3 lata przed datą złożenia wniosku o pomoc finansową.
Od klubów aplikujących do programu wymagany jest udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł jednak nie mniej niż 5% całości kosztów zadania. W ramach dofinansowania można pokryć koszty m.in.: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacji obozów sportowych oraz zakupu sprzętu sportowego.

Na realizację Programu w 2022 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło kwotę 66,5 mln zł. Kluby ubiegające się o dofinansowanie jednej sekcji mogą wnioskować o 10 tys. zł., zaś w przypadku większej liczby sekcji 15 tys. zł.
Tegoroczny nabór wniosków potrwa do 6 czerwca 2022 r. Więcej szczegółowych informacji na stronie www.rzadowyprogramklub.pl.
 
← powrót